Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego

WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII i TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA w Łodzi realizuje projekt pn.: Zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego w celu rozszerzenia oferty, poprawy dostępności i jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa pacjentów Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi priorytetowej XI REACT – EU

Działania: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

dla podmiotów leczniczych w celu niwelowania skutków pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych i związanych z nimi sytuacjami kryzysowymi

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Nr projektu: POIS.11.03.00-00-0145/22

Okres realizacji projektu: 12.2022 – 12.2023

Wartość projektu: 17 865 239,46PLN

Dofinansowanie EFRR: 17 865 239,46PLN

Celem strategicznym projektu jest wzrost efektywności i jakości usług medycznych poprzez poprawę dostępu do najwyższej jakości procesów diagnostyczno-terapeutycznych oraz kompleksowej i skoordynowanej opieki nad pacjentem onkologicznym. Narzędziem do realizacji celu strategicznego jest unowocześnieniu infrastruktury technicznej i sprzętowej poprzez wprowadzenie nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań, w tym takich, które wpłyną na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2 oraz wesprą naprawę i odporność systemu ochrony zdrowia po negatywnych skutkach pandemii Covid-19.

Cele na poziomie rezultatu

 1. Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez AOS.
 2. Promocja zdrowia i profilaktyki, w tym kształtowanie świadomości prozdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia.
 3. Wprowadzenie nowych metod diagnostyki i leczenia do oferty Szpitala.
 4. Rozwój badań klinicznych mających na celu poprawę i wzrost efektywności leczenia chorób nowotworowych.
 5. Skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę i rozpoczęcie leczenia onkologicznego.

Cele projektu na poziomie oddziaływania

 1. Poprawa zdrowotności i odporności społeczeństwa uzyskana dzięki podniesieniu jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi.
 2. Naprawa skutków pandemii COVID-19 w obszarze profilaktyki onkologicznej poprzez intensyfikację działań w obrębie diagnostyki przesiewowej i promocji zdrowego trybu życia.
 3. Zwiększenie dostępu do nowoczesnej technologii i technik operacyjnych niedostępnych dotychczas w województwie łódzkim/w Polsce w ramach publicznej służby zdrowia, a tym samym poprawa jakości leczenia onkologicznego i powikłań z nim związanych.
 4. Wzrost komfortu i bezpieczeństwa pacjentów poddawanych terapiom onkologicznym poprzez podniesienie standardu obsługi pacjentów, w tym bezpieczeństwa związanego z przeciwdziałaniem rozprzestrzenia się wirusa SARS CoV – 2.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie medyczne:

 1. Zestaw chirurgii robotowej – 1 szt.
 2. Tor wizyjny do zabiegów laparoskopowych z zielenią indocyjanionową – 1 szt.
 3. Zestawy do laparoskopii jamy brzusznej i odbytnicy – 2 szt.
 4. Zestaw do obrazowania w mikrochirurgii onkologicznej z zielenią indocyjanionową – 1 szt.
 5. System mikroskopowy dla diagnostyki onkohematologicznej – 1 szt.
 6. Videodermatoskop – 1 szt.
 7. Mammograf – 1 szt.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00