Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Zakup sprzętu medycznego w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii

Projekt pn.: ”Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii”

Nr projektu: RPLD.07.02.00-10-0021/18

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi priorytetowej VII – Infrastruktura dla Usług społecznych

Działania VII.2 – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 • Okres realizacji projektu: 01.01.2019-30.06.2019
 • Koszty kwalifikowane projektu: 1 074 800,00 PLN
 • Dofinansowanie EFRR: 913 580,00 PLN
 • Dofinansowanie jednostki samorządu terytorialnego: 161 220,00 PLN

Celem projektu jest wdrożenie systemu kompleksowych działań związanych z diagnostyką, leczeniem onkologicznym mającym na celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów złośliwych w regionie łódzkim.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

 • poprawę jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez AOS,
 • wzrost komfortu pacjentów poddawanych terapii poprzez podniesienie standardu obsługi pacjentów,
 • skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę i rozpoczęcie leczenia onkologicznego,
 • wprowadzenie nowych procedur medycznych w leczeniu chorych onkologicznych,
 • szerszy dostęp do usług medycznych, w tym do skoordynowanego i kompleksowego leczenia onkologicznego.

Przedmiotem projektu jest zakup wyposażenia medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na poziomie Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej i Zakładu Teleradioterapii w postaci:

 • podkładek do unieruchomienia pacjenta w trakcie radioterapii w obszarze klatki piersiowej,
 • systemu unieruchomień do stereotaksji czaszkowej z zestawem masek,
 • systemu chłodzącego, zapobiegającego utracie włosów u pacjentów poddających się leczeniu chemioterapeutycznemu,
 • foteli do chemioterapii ambulatoryjnej,
 • zestawu podpórek do komfortowego ułożenia pacjenta,
 • zestawu do monitorowania oddechu pacjenta,
 • unieruchomienia do radioterapii piersi w pozycji P-A.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00