Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Radioterapia

Kontakt:

Sekretariat:

42 689 55 51

Kierownik Zespołu Techników:

42 689 55 54

Pokój lekarski:

42 689 55 67

Kierownik Pracowni Radioterapii Ginekologicznej:

42 689 55 51

Kierownik Pracowni Radioterapii Stereotaktycznej:

42 689 55 51

POLECAMY: Zalecenia dla pacjentów z rakiem stercza przed planowaną radioterapią


Radioterapia stereotaktyczna, w tym radiochirurgia, to nowoczesne formy radioterapii, polegające na precyzyjnym napromienieniu komórek nowotworu ze zminimalizowaniem wpływu na zdrowe tkanki otaczające. Istotą leczenia jest podanie wysokich dawek promieniowania w krótkim czasie w jednej (radio-chirurgia) lub 3-8 częściach nazywanych frakcjami (frakcjonowana radioterapia stereotaktyczna).

Radioterapia stereotaktyczna dzięki wysokim dawkom promieniowania powoduje zniszczenie DNA szybko dzielących się komórek nowotworowych oraz ograniczenie przepływu w naczyniach zaopatrujących guz nowotworowy w krew. Te mechanizmy doprowadzają do ablacji(zniszczenia) guza nowotworowego, stąd radioterapia stereotaktyczna nazywana jest stereotaktyczną ablacyjną radioterapią.

Radioterapia stereotaktyczna jest nieinwazyjnym (niewymagającym zabiegu operacyjnego), precyzyjnym i bezpiecznym narzędziem w walce z chorobami nowotworowymi. Wyniki kontroli miejscowej uzyskiwane za pomocą radioterapii stereotaktycznej w wielu lokalizacjach są porównywalne z metodami zabiegowymi i mogą być alternatywą dla leczenia operacyjnego, szczególnie u chorych starszych i obciążanych chorobami współistniejącymi.

W związku z tym RT stereotaktyczna jest wysoce skuteczną metodą leczenia miejscowego, gwarantującą minimalne ryzyko powikłań.

Jaka jest skuteczność radioterapii? No to pytanie odpowiada Kierownik Zakładu Teleradioterapii prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth.

Radioterapia stereotaktyczna wewnątrzczaszkowa i dotycząca pozostałych lokalizacji w organizmie człowieka wymaga dokładnej diagnostyki, zaawansowanego komputerowego systemu planowania leczenia i dedykowanych aparatów terapeutycznych. Niezbędną częścią realizacji jest odtwarzalne ułożenie pacjenta w trakcie planowania i realizacji radioterapii stereotaktycznej, realizowane za pomocą termoplastycznych masek stereotaktycznych i systemów unieruchomienia. W guzach nowotworowych zlokalizowanych w organach podlegających ruchowi oddechowemu (np. płuca, wątroba, nadnercza) możliwe jest śledzenie ruchu guza nowotworowego w trakcie napromieniania.

W Szpitalu Kopernika w Łodzi od niedawna dostępny jest dla pacjentów nowoczesny, dedykowany radioterapii stereotaktycznej aparat TrueBeam firmy Varian (USA). Radioterapia stereotaktyczna realizowana jest za pomocą mikrokolimatora wielolistkowego. Aparat umożliwia wykonanie tomografii komputerowej przed leczeniem i śledzenie cyklu oddechowego w trakcie napromieniania.

Najczęstsze wskazania do radio-chirurgii/radioterapii stereotaktycznej to guzy o ograniczonej objętości:

  • Guzy przerzutowe i pierwotne mózgowia i kręgosłupa
  • Guzy pierwotne i przerzutowe płuc
  • Zmiany przerzutowe (zazwyczaj do 3-5 zmian) innych lokalizacji (nadnercza, węzłowe, kości, wątroby)
  • Nowotwory stercza (terapia dostępna wkrótce)

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00