Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Informacje dla pacjentów i ich rodzin

Szpitalny Oddział Ratunkowy w pytaniach i odpowiedziach

Mój krewny trafił na SOR – gdzie mogę uzyskać informacje?
Informacje o stanie zdrowia pacjenta można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc pod numer 42 689 51 61. Dyżurny pracownik administracji ustali kto zajmuje się pacjentem i odpowiednio przekieruje rozmowę. Przed rozmową proszę przygotować dane identyfikacyjne pacjenta, takie jak np. data urodzenia. Dobrą praktyką jest ustalenie wcześniej z pacjentem hasła, które dzwoniący po informację będzie mógł podać w celu uwiarygodnienia swojego prawa do ich uzyskania.

Kto i w jakich sytuacjach powinien skorzystać z wizyty na SOR?
Na Szpitalny Oddział Ratunkowy powinni zgłaszać się tylko pacjenci wymagający udzielenia pomocy medycznej w sytuacji stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Tak zwany stan nagły polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała czy też utrata życia. Takie objawy to np.: napad drgawek, nagły silny ból brzucha, krwawienie z przewodu pokarmowego, silne krwawienie z dróg rodnych lub dróg moczowych, uraz lub zatrucie. Stan ten wymaga podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych oraz leczenia.

Jakie są alternatywy do szukania pomocy w SOR?
Diagnostyką i leczeniem dolegliwości, które nie wymagają natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej, zajmują się Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Poza godzinami przyjęć w poradniach oraz w dni świąteczne można skorzystać z pomocy w Poradniach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (rejestracja tel. 42 689 50 05). Taka Poradnia znajduje się w Szpitalu Kopernika w Łodzi – wejście główne do budynku szpitala (od ul. Pabianickiej 62).

Jak przebiega wizyta w SOR?
Na początku wizyty będziesz poproszony/a o wypełnienie formularzy zgód na pobyt w szpitalu, diagnostykę oraz formularza wskazującego osoby, które mogą być informowane o stanie Twojego zdrowia. Następnie zespół pielęgniarsko – ratowniczy przeprowadzi proces triage, który polega na zebraniu wywiadu co do dolegliwości jakie Cię sprowadzają na SOR oraz wykonania podstawowych pomiarów, takich jak pomiar ciśnienia tętniczego, saturacji krwi tlenem. Na tym etapie może zostać pobrana od Ciebie krew do badań laboratoryjnych i wykonane EKG. Po triage będziesz oczekiwał/a na wizytę lekarza, który – jeśli będzie zachodzić taka konieczność – zleci badania dodatkowe i będzie kierować procesem diagnostyki leczenia. Czas oczekiwania będzie zależny od tego, jakiego rodzaju dolegliwości sprowadzają cię do SOR i jaka jest liczba innych oczekujących. Twoja wizyta w SOR może zakończyć się wypisem ze szpitala lub propozycją dalszego pobytu na jednym z oddziałów.

Jakie są zasady odwiedzin w SOR?
Zasady odwiedzin w SOR (dotyczy to również osób towarzyszącym naszym Pacjentom) są określone w regulaminie.

Byłem w SOR, co dalej?
Większość Pacjentów wypisywanych z SOR do domu wymaga kontroli lekarskiej. Zapoznaj się z kartą informacyjną, którą otrzymałeś/aś od lekarza. Są tam informacje, czy dalsza opieka powinna być prowadzona u lekarza rodzinnego, czy też zalecana jest wizyta w poradni specjalistycznej. Pamiętaj, by nie zwlekać z zapisaniem się na wizytę w poradni!

Pomoc w transporcie chorych
Jeżeli Twój stan po wypisie z SOR wymaga pomocy w dostaniu się do domu, lekarz zleci transport medyczny. Transport w zależności od sytuacji może być bezpłatny, może być również częściowo odpłatny. Jeśli będziesz potrzebować przewiezienia z domu na wizytę kontrolną w poradni, pracownicy SOR wydadzą Ci odpowiednie skierowanie i poinstruują, co należy zrobić, by transport został zrealizowany.

Sprawy dotyczące dokumentacji
Prosimy, by każdy kto otrzymał kartę informacyjną dobrze się z nią zapoznał. Dokonywanie zmian w dokumentacji, np. po tym jak przedstawiciel zakładu ubezpieczeń miał do niej uwagi, nie jest powszechną praktyką. Informujemy również, że lekarz nie może dokonywać wpisów do dokumentacji, zaświadczających np. o okolicznościach zdarzenia lub innych faktach, które nie są możliwe do weryfikacji.

Korekta zwolnień ZUS ZLA, korekty recept
Zdarza się, że w dokumentach takich jak recepty lub zwolnienia ZUS ZLA pojawił się błąd. Prośby o korekty prosimy o zgłaszać mailowo: sor@kopernik.lodz.pl. Postaramy się każdą zmianę wprowadzić jak najszybciej.

Zasady odwiedzin i wizyt u pacjentów oraz pobytu osób towarzyszących pacjentowi w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) z Izbą Przyjęć (IP)

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00