Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Rehabilitacja onkologiczna

O PROJEKCIE

„Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt

Zapisy – tel. 42 689 56 71, 506 585 248.

Biuro projektu

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość osobistego kontaktu z Biurem codziennie w godzinach 8:00-15:00.

Telefon: 42 689 59 03
Adres: ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
Mail: profilaktyka@kopernik.lodz.pl

Informacje szczegółowe w załączniku poniżej w pliku poniżej: „Informacje o projekcie Rehabilitacja onkologiczna”

Dokumenty dla uczestnika projektu (dostępne poniżej do pobrania):
Plik nr 1. Oświadczenie uczestnika programu

Plik nr 2. Ankieta uczestnika projektu

Plik nr 3. Oświadczenie pacjenta dotyczące aktywności zawodowej

Plik nr 4. Ankieta oceniająca program

Plik nr 5. Oświadczenie uczestnika projektu

Plik nr 6. Zalecenie udziału w Programie rehabilitacyjnym dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE NR 1 – ZAPYTANIE CENOWE na szkolenie z zakresu kompleksowej terapii przeciwobrzękowej, drenaż limfatyczny dla lekarzy rehabilitacji i fizjoterapeutów. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 2 – ZAPYTANIE CENOWE na szkolenie z zakresu psychoonkologii dla psychologów. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 3 – ZAPYTANIE CENOWE dotyczące opracowania graficznego, przygotowania do druku i wydruku poradnika dla pacjenta. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 4 – ZAPYTANIE CENOWE dotyczące opracowania merytorycznego materiałów edukacyjnych dla pacjenta. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 5 – ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przeprowadzenia kursu z zakresu terapii obrzękowej – drenażu limfatycznego. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 6 – INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – kurs z zakresu terapii obrzękowej – drenażu limfatycznego. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 7 – ZAPYTANIE OFERTOWE na szkolenie z zakresu psychoonkologii dla psychologów. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 8 – ZAPYTANIE OFERTOWE na szkolenie z zakresu psychoonkologii dla psychologów. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA do OGŁOSZENIA NR 8. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 9 – ZAPYTANIE OFERTOWE na szkolenie z zakresu psychoonkologii. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 10 – ZAPYTANIE CENOWE dotyczące przygotowania do druku i wydruku poradnika dla pacjenta. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 11 – ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przygotowania do druku i wydruku poradnika dla pacjenta. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 12 – WYNIKI WYBORU szkolenia z zakresu psychoonkologii. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 13 – WYNIKI WYBORU dotyczące przygotowania do druku i wydruku poradnika dla pacjenta. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 14 – ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przeprowadzenia kursu z zakresu fizjoterapii pacjentów onkologicznych dla lekarzy rehabilitacji i fizjoterapeutów – technika Kinesiology Taping. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 14 – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 15 – ZAPYTANIE CENOWE dotyczące przeprowadzenia konsultacji dietetycznych dla uczestników projektu “Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego”. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 16 – ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przeprowadzenia konsultacji dietetycznych dla uczestników projektu „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego”. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 16 – INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczące przeprowadzenia konsultacji dietetycznych w ramach projektu finansowanego z EFS „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego”. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 17 – ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przeprowadzenia konsultacji dietetycznych dla uczestników projektu „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego”. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 17 – ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA dotyczące przeprowadzenia konsultacji dietetycznych dla uczestników projektu „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego”. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 18 – ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przeprowadzenia kursu z zakresu fizjoterapii pacjentów onkologicznych dla lekarzy rehabilitacji i fizjoterapeutów – technika Kinesiology Taping w ramach projektu „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego”. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 18 – FORMULARZ OFERTOWY dotyczący przeprowadzenia kursu z zakresu fizjoterapii pacjentów onkologicznych dla lekarzy rehabilitacji i fizjoterapeutów – technika Kinesiology Taping. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 18 – INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 19 – ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przeprowadzenia kursu z zakresu fizjoterapii pacjentów onkologicznych dla lekarzy rehabilitacji i fizjoterapeutów – technika Kinesiology Taping w ramach projektu „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego”. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 19 – INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na przeprowadzenie kursu z zakresu fizjoterapii pacjentów onkologicznych dla lekarzy rehabilitacji i fizjoterapeutów – technik Kinesiology Taping. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 20 – ZAPYTANIE OFERTOWE kurs z zakresu fizjoterapii pacjentów onkologicznych. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

OGŁOSZENIE NR 20 – ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA z zakresu fizjoterapii pacjentów onkologicznych dla lekarzy rehabilitacji i fizjoterapeutów – technika Kinesiology Taping

OGŁOSZENIE NR 21 – ZAPYTANIE OFERTOWE zakup materiałów do aktywności fizycznej dla pacjentów

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00