Kontrast
Układ
Czcionka
Wer. tekstowa
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
REJESTRACJA DO PORADNI: 42 689 52 00

Modernizacja Bloków Operacyjnych

Projekt pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”

Dofinansowany w ramach:

 • Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych
 • Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego)
 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Koszty kwalifikowalne projektu 39 597 560,25 PLN

Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu:

 • Dofinansowanie EFRR 33 657 926,21 PLN   
 • Dofinansowanie jednostki samorządu terytorialnego 3 162 546,05 PLN

Cel bezpośredni projektu – poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez poprawę infrastruktury technicznej i medycznej przy równoczesnej ochronie stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, a szczególnie obniżenia poziomu śmiertelności społeczności regionu łódzkiego z powodu nowotworów złośliwych.
 
Cel pośredni – wdrożenie systemu kompleksowych działań związanych z profilaktyką, diagnostyką, leczeniem onkologicznym, mającym na celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów złośliwych w regionie łódzkim.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez modernizację bloku operacyjnego, na którym wykonuje się onkologiczne zabiegi chirurgiczne, zaplecza w postaci Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i zabezpieczenie potrzeb diagnostycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Banku Krwi i Pracowni Serologii oraz wyposażenie tych jednostek w sprzęt medyczny i aparaturę zapewniające efektywność i innowacyjność świadczonych usług.


13 grudnia o godz. 12:00 odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu pn: „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” (umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0057/17-00 z dnia 28.06.2017 r.).

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Szpitala Kopernika w Łodzi (ul. Pabianicka 62).

Zapraszamy. Wstęp wolny.


Zadania merytoryczne:

 • Modernizacja Bloku Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii.
 • Zabezpieczenie potrzeb diagnostycznych – poprzez modernizację Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Banku Krwi i Pracowni Serologii.
 • Wyposażenie tych jednostek w sprzęt medyczny i aparaturę zapewniające efektywność i innowacyjność świadczonych usług.

W ramach zadania realizowane będą roboty budowlane i instalacyjne dotyczące:

 • rozbudowy Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej,
 • przebudowy infrastruktury na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Banku Krwi i Pracowni Serologii,
 • zakupu niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii.

OGŁOSZENIA

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62


szpital@kopernik.lodz.pl

000295403

729-23-45-599

0000004955

Wejście główne od ul. Pabianickiej 62. Wejście od ul. Paderewskiego 4 (część onkologiczna) oraz od ul. Ciołkowskiego 2 (część hematologiczna).

42 689 50 00

42 689 50 10

42 689 50 11

42 689 50 10

42 689 50 10

42 689 50 30

42 689 50 42

42 689 50 20

42 689 51 20

42 689 50 50

42 689 52 00

Numery telefonów

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja: 42 689 56 71

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Infolinia: 42 689 52 00
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 50 58
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 55 93
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 91
Konsultacje w godzinach 8:30 – 13:00: 42 689 51 93
Konsultacje w soboty, niedziele i święta: 42 689 51 93

Kontakt tel.:

Informacje: 42 689 51 61

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 31
Pokój lekarski: 42 689 52 33/37
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 34
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 35

Kontakt tel.:

Sekretariat Oddziału: 42 689 54 31
Sekretariat Pododdziału: 42 689 54 23
Pokój lekarski: 42 689 54 34
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 54 35
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 54 36

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 54 77

Kontakt tel.:

Kierownik: 42 689 55 30
Pracownia Ochrony Radiologicznej: 42 689 55 30
Pracownia kontroli jakości urządzeń rentgenodiagnostycznych: 42 207 47 87

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 51 71
Pokój lekarski: 42 689 76/77
Pielęgniarka koordynująca: 42 689 51 75
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 51 74

Kontakt tel.:

Sekretariat: 42 689 52 41
Pokój lekarski: 42 689 52 44
Pielęgniarka Oddziałowa: 42 689 52 45
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 52 46

Kontakt tel.:

Sekretariat Udary: 42 689 57 37
Sekretariat Neurologia: 42 689 53 61
Pokój lekarski: 42 689 53 65/66
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Udarowego: 42 689 53 68
Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Neurologicznego: 42 689 53 64
Dyżurka Sali Intensywnego Nadzoru (Udary): 42 689 52 28
Dyżurka pielęgniarek: 42 689 53 67/98

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 56 90
Rejestracja na badania: 42 689 56 91
Program profilaktyki raka piersi: 42 689 52 00

Kontakt tel.:

Rejestracja na badania: 42 689 52 00